EIMS 2C tecknar samarbetsavtal med Håll Sverige Rent

Vi på EIMS 2C tycker det känns jätteroligt att få samarbeta med en organisation som precis som vi har miljön i fokus. Håll Sverige Rent är en ideell organisation vars uppdrag är att stärka människors miljömedvetande, motverka nedskräpning och främja återvinning. Håll Sverige Rent tillhandahåller bland annat diplomeringen miljömärkt event som ska hjälpa till att stötta arrangörer, för att minimera en negativ miljöpåverkan från event.

Så här säger Håll Sverige Rents VD och Kommunikationschef Johanna Ragnartz om samarbetet;

”Vi på Håll Sverige Rent  arbetar förebyggande mot nedskräpning och tycker att det är viktigt att vi strävar efter att minimera vår förbrukning av resurser.  Appen EIMS 2C har tagit fram är ett bra steg i det förebyggandearbetet och vi hoppas att den får stor användning av såväl utställare som besökare.”