Tjänst registrerat under eget varumärke

EIMS 2C har nu registrerat varumärket FAIRYSCOPE, vilket under vi avser att fortsättningsvis marknadsföra vår tjänst. Varumärket har sitt ursprung i en ny varumärkesplattform som utvecklats av HotHouse i Örebro och med finansiellt stöd av Almi.