Bidrag från Vinnova

EIMS 2C har fått godkänt bidrag för färdigställande och lansering av tjänsten FAIRYSCOPE enligt följande bedömning från Vinnova:

”Vi har gjort en samlad bedömning baserad på er ansökan och har beslutat att bevilja ansökan. Vår bedömning sammanfattas enligt:

– Projektet bygger på en innovation med stor potential, vidare är resonemanget kring framtida tillväxtpotentialen trovärdigt.

– Projektplanen är väl genomarbetad och beskriver ett tydligt fokuserat projekt med god genomförbarhet.

– Företagets resurser i form av tidigare erfarenheter, kompetens och utrustning ger goda förutsättningar nå uppsatta mål.”