Idén om EIMS kom till liv under en mässa i Tyskland år 2006. Måste vi, i en allt mer digitaliserad värld, verkligen bära på högar av broschyrer under mässor? Nej, det måste finnas en bättre lösning tänkte Pierre Rågstad, EIMS 2Cs grundare och VD. När han efter mässan påbörjade sökandet efter en bättre lösning insåg han att det inte fanns någon på marknaden. Som en sann entreprenör bestämde han sig då för att själv uppfinna lösningen på problemet.

2006 var appmarknaden inte utvecklad och smartphonen hade knapppt kommit. Alternativen som fanns var för kostsamma att utveckla och idén om smartare informationshantering hamnade lite i dvala.

Vi spolar fram några år till 2013 då den mobila marknaden hade genomgått ett helt paradigmsikfte. Nu var möjligheterna oändliga och arbetet satte igång på riktigt.

Idag år 2015, tre år efter startskottet är arbetet i sitt slutskede inför lansering. EIMS, det elektroniska informationssystemet kommer att nå marknaden under nästa år. Företaget, som idag har tre anställda, har växt från en idé till verklighet. Vår vision är att förändra hur människor utbyter information på eventmarknaden.

Kontakta oss så berättar vi mer.