Genom att använda EIMS digitala informationssystem behöver du som utställare inte längre undra hur väl ditt informationsmaterial mottogs av besökaren.

Som utställare laddar du upp din information i EIMS molnsystemoch får en QR-kod specifik för din information. QR-koden placerar du i din monter, besökarna scannar QR-koden och får direkt tillgång till din information. Efter eventet får du som utställare statistik på vem som tog ditt informationsmaterial, deras grad av intresse och hur mycket din information delats.
Fördelarna med att använda EIMS:
  • Statistik och leads som minskar administrationen under mässan. Som utställare behöver du inte fundera på vilka kunder som fik med sig din information. Systemet registrerar automatiskt vilka användare som under eventet scannat och tagit del av din information.
  • Uppdatera din information i realtid blev det fel i informationen? Har kontaktpersonerna ändrats? Det är inget problem, med EIMS kan du uppdatera all din information i realtid så att besökaren alltid har rätt uppgifter.
  • Ökad spridning på ditt informationsmaterial genom att användare direkt från mobilen kan dela ditt material med andra.